Trendsnack: We willen geen cursusfabriek zijn
hybride leren (g)een blijvertje
Dit bericht is geplaatst door Margreet Boeren

Een veel gemaakte opmerking in de ingevulde AcademieSpiegels. Herkenbaar?

‘Je hebt grote ambities voor de academie. Het zou dé spil moeten zijn van de ‘lerende organisatie’, maar je komt niet verder dan het organiseren van cursussen en trainingen…’

Tien tegen één dat in jouw organisatie traditioneel opleiden het archetypisch symbool van leren is.

Dat beeld moet je zien om te buigen. Leren in een organisatie is meer dan opleiden. Natuurlijk is het belangrijk dat medewerkers over de juiste kennis en vaardigheden beschikken, maar dat is maar één kant van de leermedaille. De andere kant vraagt ‘organisatieleren’.

Zie Witboek Organiseren van corporate leren van Mieke Posthumus, maart 2022.

Vraag het hier aan>>

De archetypische oogkleppen moeten dus worden afgezet.

Pas dan kan de academie zich ontwikkelen tot – om met Martijn Rademakers* te spreken – een aanjager zijn van de lerende organisatie. En wordt leren een katalysator voor organisatieontwikkeling.

(*) Martijn Rademakers: boek Corporate Universities, aanjagers van de lerende organisatie.

Meer Trendsnacks

Trendsnack: ROI voor leren, zin of onzin?

Trendsnack: ROI voor leren, zin of onzin?

De term return on investment geeft het rendement op een investering aan. Is ROI in deze zin toe te passen op leren? Zonder veel moeite valt te berekenen wat een bepaalde training kost: te denken valt aan de bezoldiging van de trainer, de...

Trendsnack: Nooit meer opleiden?

Trendsnack: Nooit meer opleiden?

Een boude uitspraak van Sebastian Tindall van Vitality, tijdens de Summerclasses 2021 georganiseerd door Stimulearning.be. ‘De snelheid van veranderingen binnen organisaties neemt steeds meer toe. Traditionele leermethoden houden het niet meer bij. L&D moet (snel)...

Trendsnack: Hybride leren (g)een blijvertje

Trendsnack: Hybride leren (g)een blijvertje

Laat je in de nabije toekomst alle medewerkers nog naar een training locatie komen? Of kan een deel van hen thuis de leersessie bijwonen? Hierover is de discussie nog in volle gang. Een van jullie schreef: ‘Er kan heel veel, alleen is het design en goed gebruik van...