Trendsnack: ROI voor leren, zin of onzin?
hybride leren (g)een blijvertje
Dit bericht is geplaatst door Margreet Boeren

De term return on investment geeft het rendement op een investering aan.

Is ROI in deze zin toe te passen op leren?

Zonder veel moeite valt te berekenen wat een bepaalde training kost: te denken valt aan de bezoldiging van de trainer, de personeelskosten voor die werknemers die een bekend aantal uren aan het productieproces zijn onttrokken, en kosten van eventuele reducties in dat proces. Wat de opbrengst van zo’n training is, wordt al lastiger te bepalen. Bijvoorbeeld hoeveel meer wordt er precies verdiend doordat een aantal medewerkers meer geschoold is, en zouden die extra verdiensten er anders niet toch zijn geweest?

Kortom, voor cursussen en trainingen is de ROI al uiterst ingewikkeld om te bepalen. Nog moeilijker, zo niet onmogelijk, is de ROI te bepalen voor huidige leertendensen als leren op de werkvloer, informeel leren, gepersonaliseerd leren, tijd- en plaats onafhankelijk leren, leerwerktrajecten, kennisuitwisseling etc.

Stap niet in de valkuil de ROI voor leren in kaart te brengen. Zonde van je tijd! Betrek liever iedereen in de organisatie bij het leren. Breng gezamenlijk de leervragen in kaart. Op individueel niveau tijdens functioneringsgesprekken. Op organisatieniveau bijvoorbeeld in regiegroepen. Kortom, maak de gehele organisatie onderdeel – en dus verantwoordelijk – voor het leren. Deel de resultaten met elkaar. Niemand piept dan meer over ROI……

Meer Trendsnacks

Trendsnack: Nooit meer opleiden?

Trendsnack: Nooit meer opleiden?

Een boude uitspraak van Sebastian Tindall van Vitality, tijdens de Summerclasses 2021 georganiseerd door Stimulearning.be. ‘De snelheid van veranderingen binnen organisaties neemt steeds meer toe. Traditionele leermethoden houden het niet meer bij. L&D moet (snel)...

Trendsnack: We willen geen cursusfabriek zijn

Trendsnack: We willen geen cursusfabriek zijn

Een veel gemaakte opmerking in de ingevulde AcademieSpiegels. Herkenbaar? ‘Je hebt grote ambities voor de academie. Het zou dé spil moeten zijn van de ‘lerende organisatie’, maar je komt niet verder dan het organiseren van cursussen en trainingen…’ Tien tegen één dat...

Trendsnack: Hybride leren (g)een blijvertje

Trendsnack: Hybride leren (g)een blijvertje

Laat je in de nabije toekomst alle medewerkers nog naar een training locatie komen? Of kan een deel van hen thuis de leersessie bijwonen? Hierover is de discussie nog in volle gang. Een van jullie schreef: ‘Er kan heel veel, alleen is het design en goed gebruik van...