Trendsnack: Nooit meer opleiden?
hybride leren (g)een blijvertje
Dit bericht is geplaatst door Margreet Boeren

Een boude uitspraak van Sebastian Tindall van Vitality, tijdens de Summerclasses 2021 georganiseerd door Stimulearning.be.

‘De snelheid van veranderingen binnen organisaties neemt steeds meer toe. Traditionele leermethoden houden het niet meer bij. L&D moet (snel) evolueren om relevant te blijven.’

Daarom:

  • Investeer in het L&D team, zodat ieder teamlid over de benodigde skills beschikt om medewerkers aan te sporen en te faciliteren in continu leren;
  • Tackel het traditionele denken; veel medewerkers neigen naar het ‘bekende’ te blijven doen, ze voelen zich daar ook comfortabel bij. (H)erken dit en bespreek het, want dit is de kritisch factor om veranderingen die je wilt maken te laten slagen;
  • Bouw ‘Communities of Practice’ waarin collega’s elkaar helpen met leren, bouwen aan hun netwerk en koester innovaties die daarbinnen gebeuren. En vier (kleine) successen.
  • Maak hiaten in kennis en vaardigheden zichtbaar. Zorg ervoor dat de kennis en ervaring van inhoudelijk experts op innovatieve wijze gedeeld worden.

Dus nooit meer opleiden?

Het gaat om de support. Ontwikkel daar waar het kan leermiddelen die tijd en plaats onafhankelijk beschikbaar zijn. Een medewerker kan dan leren op het moment dat hij of zij dit nodig heeft, bij voorkeur ‘gewoon’ tijdens het werk. Het traditionele opleiden en training alleen inzetten als het echt niet anders kan.

Sebastian: ‘Door leren via ‘workflow learning’ te organiseren is de implementatie van projecten versneld, zijn de trainingsminuten met 31% gereduceerd en zijn de evaluatiescores hoog.’

Meer Trendsnacks

Trendsnack: ROI voor leren, zin of onzin?

Trendsnack: ROI voor leren, zin of onzin?

De term return on investment geeft het rendement op een investering aan. Is ROI in deze zin toe te passen op leren? Zonder veel moeite valt te berekenen wat een bepaalde training kost: te denken valt aan de bezoldiging van de trainer, de...

Trendsnack: We willen geen cursusfabriek zijn

Trendsnack: We willen geen cursusfabriek zijn

Een veel gemaakte opmerking in de ingevulde AcademieSpiegels. Herkenbaar? ‘Je hebt grote ambities voor de academie. Het zou dé spil moeten zijn van de ‘lerende organisatie’, maar je komt niet verder dan het organiseren van cursussen en trainingen…’ Tien tegen één dat...

Trendsnack: Hybride leren (g)een blijvertje

Trendsnack: Hybride leren (g)een blijvertje

Laat je in de nabije toekomst alle medewerkers nog naar een training locatie komen? Of kan een deel van hen thuis de leersessie bijwonen? Hierover is de discussie nog in volle gang. Een van jullie schreef: ‘Er kan heel veel, alleen is het design en goed gebruik van...