Trendsnack: Hybride leren (g)een blijvertje
hybride leren (g)een blijvertje
Dit bericht is geplaatst door Margreet Boeren

Laat je in de nabije toekomst alle medewerkers nog naar een training locatie komen? Of kan een deel van hen thuis de leersessie bijwonen?

Hierover is de discussie nog in volle gang.

Een van jullie schreef:

‘Er kan heel veel, alleen is het design en goed gebruik van o.a. beschikbare middelen belangrijk. En daar schort het nogal eens aan. Voor je het weet schrijven we dan dingen af terwijl veel kan, als je er maar bewust over nadenkt en ze toepast. Het kind niet met het badwater weggooien.’

En zo is het!

Aan ons pallet aan leervormen is hybride leren toegevoegd (met dank aan Corona). Met –   bovendien – een aantal bijkomende voordelen op het gebied van reizen

Toch is het antwoord op de vraag ‘welke leervormen je in gaat zetten’ niet veranderd. Namelijk, die leervormen die dat wat je wilt bereiken het meest efficiënt en effectief ondersteunen.

Dus de juiste leeromgeving creëren en hybride werken waar dat kan!

Veel creativiteit gewenst.

Meer Trendsnacks

Trendsnack: ROI voor leren, zin of onzin?

Trendsnack: ROI voor leren, zin of onzin?

De term return on investment geeft het rendement op een investering aan. Is ROI in deze zin toe te passen op leren? Zonder veel moeite valt te berekenen wat een bepaalde training kost: te denken valt aan de bezoldiging van de trainer, de...

Trendsnack: Nooit meer opleiden?

Trendsnack: Nooit meer opleiden?

Een boude uitspraak van Sebastian Tindall van Vitality, tijdens de Summerclasses 2021 georganiseerd door Stimulearning.be. ‘De snelheid van veranderingen binnen organisaties neemt steeds meer toe. Traditionele leermethoden houden het niet meer bij. L&D moet (snel)...

Trendsnack: We willen geen cursusfabriek zijn

Trendsnack: We willen geen cursusfabriek zijn

Een veel gemaakte opmerking in de ingevulde AcademieSpiegels. Herkenbaar? ‘Je hebt grote ambities voor de academie. Het zou dé spil moeten zijn van de ‘lerende organisatie’, maar je komt niet verder dan het organiseren van cursussen en trainingen…’ Tien tegen één dat...