Trendsnack: Blijven we nog overtuigd van het 70:20:10 principe
hybride leren (g)een blijvertje
Dit bericht is geplaatst door Margreet Boeren

We weten allemaal dat dit principe werkt, maar wat blijft er over na twee jaar thuiswerken? We spenderen geen 70% van onze tijd meer op de werkvloer waardoor we minder ‘On the Job’ kunnen leren. Wordt het niet eens tijd dit model te herzien?

Los van het feit dat het 70:20:10 principe waardevol is, hoeft een werkvloer toch niet fysiek te zijn om te leren? De 70% slaat op ‘tijdens het uitvoeren van je job’, daar is geen fysieke component noodzakelijk.

Is het niet een ingesleten misvatting dat alle communicatie en leereffect remote via meetings moet? ‘Binnen ons MS teams omgeving wordt even druk gesproken via korte berichten dan fysiek op de werkvloer’, schreef één van jullie. ‘Bovendien kunnen collega’s die dit gemist hebben, het later teruglezen. Er zijn teams in de volle Corona periode opgericht die elkaar pas na acht maanden voor het eerst hebben ontmoet. De goede sfeer was er dus daarvoor al. We leren remote continu van elkaar, ook zonder meetings.’

Belangrijk is je doel voor ogen te houden en niet de belemmeringen. Je hoeft een hand-over met een nieuwe collega niet fysiek te doen; naast elkaar zitten en op een scherm kijken en elektronische documenten overlopen. Het doel (de overdracht) met middelen waar we ons comfortabel bij voelen (remote) zonder dat we dit als ‘belemmerend’ zien. Doel is immers bereikt: leren door overdracht en kennisdeling.

Dit geldt niet voor functies waar je met een machine dient te leren werken, daar zijn vast ook al creatieve en hybride manieren voor bedacht.

Meer Trendsnacks

Trendsnack: ROI voor leren, zin of onzin?

Trendsnack: ROI voor leren, zin of onzin?

De term return on investment geeft het rendement op een investering aan. Is ROI in deze zin toe te passen op leren? Zonder veel moeite valt te berekenen wat een bepaalde training kost: te denken valt aan de bezoldiging van de trainer, de...

Trendsnack: Nooit meer opleiden?

Trendsnack: Nooit meer opleiden?

Een boude uitspraak van Sebastian Tindall van Vitality, tijdens de Summerclasses 2021 georganiseerd door Stimulearning.be. ‘De snelheid van veranderingen binnen organisaties neemt steeds meer toe. Traditionele leermethoden houden het niet meer bij. L&D moet (snel)...

Trendsnack: We willen geen cursusfabriek zijn

Trendsnack: We willen geen cursusfabriek zijn

Een veel gemaakte opmerking in de ingevulde AcademieSpiegels. Herkenbaar? ‘Je hebt grote ambities voor de academie. Het zou dé spil moeten zijn van de ‘lerende organisatie’, maar je komt niet verder dan het organiseren van cursussen en trainingen…’ Tien tegen één dat...

Trendsnack: Hybride leren (g)een blijvertje

Trendsnack: Hybride leren (g)een blijvertje

Laat je in de nabije toekomst alle medewerkers nog naar een training locatie komen? Of kan een deel van hen thuis de leersessie bijwonen? Hierover is de discussie nog in volle gang. Een van jullie schreef: ‘Er kan heel veel, alleen is het design en goed gebruik van...