Roger Schoone
Roger Schoone

Margreet Boeren

Margreet Boeren is oprichter van de Q8 Academy van Kuwait Petroleum North West Europe. Na haar pensionering richt zij zich nu als Learning Advisor op het helpen van organisaties en leren zo een stapje hoger te brengen.

Pim Verheijen

Pim Verheijen is partner en mede directeur van Tornak, een opleiding-, en adviesbureau in Utrecht. Hij richt zich op organisatieontwikkeling en transities gericht op het realiseren van een organisatie, project of ketenopgave.

Mieke Posthumus

Mieke Posthumus studeerde Onderwijskunde in Amsterdam. Zij heeft zich toegelegd op het leren in organisaties, opleiden van individuen en de vraag op welke wijze activiteiten bijdragen aan de ontwikkeling van de organisatie.

Roger Schoone is Manager van de Achmea Academy. De Achmea Academy is de trotse winnaar van de Academy Award 2019. Naar Roger’s mening is het continu spiegelen en reflecteren van de Academy een belangrijke succesfactor om van toegevoegde waarde te blijven als Corporate Academy.

Als opgeleid Register Controller is Roger er tevens van overtuigd dat het op orde hebben en houden van de interne organisatie, in de meest brede zin van het woord, een tweede belangrijke succesfactor voor Academies is. Beide succesfactoren worden uitgebreid gemeten in de AcademieSpiegel.

Roger: “Het mooie van de AcademieSpiegel is dat het de learning professionals in staat stelt ook zelf continu te blijven leren en te verbeteren in de leerprofessie. Door de spiegel met enige regelmaat samen, als team, in te vullen en de resultaten te bespreken blijf je als Academy scherp en de toekomst rondom leren en ontwikkelen een stap voor!”.