AcademieSpiegel en privacy

Op 25 mei 2018 werd de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingevoerd binnen de Europese Unie, en veel andere landen en rechtsgebieden volgen dit voorbeeld met vergelijkbare privacywetten.

Privacy naleving

Bij de AcademieSpiegel zetten we ons non-stop in om de privacy van individuen, waaronder organisatie academies, te beschermen. Privacy  en transparantie zullen bij de AcademieSpiegel altijd voorop staan.

De AcademieSpiegel, gevestigd aan Maliesingel 2, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.academiespiegel.nl
Margreet Boeren is Functionaris Gegevensbescherming van AcademieSpiegel. Zij is te bereiken via info@academiespiegel.nl of tel. 06-40550500.

De AcademieSpiegel website verwerkt geen persoonsgegevens. Contacten wordt gelegd via het invullen van het contactformulier, we vragen hier alleen naam, organisatie e-mailadres en telefoonnummer zodat we contact op kunnen nemen. We gebruiken geen social media plug-ins.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De AcademieSpiegel verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of uitnodigingen voor een bijeenkomst
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om diensten bij je af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

AcademieSpiegel neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat hier een mens (bijvoorbeeld een medewerker van AcademieSpiegel) tussen zit. De AcademieSpiegel maakt gebruik van Casambio computersysteem.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

AcademieSpiegel bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: drie jaar voor naam en organisatie e-mailadres, en telefoonnummer.

Delen van persoonsgegevens met derden

AcademieSpiegel verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. AcademieSpiegel blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

De AcademieSpiegel gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door AcademieSpiegel en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@academiespiegel.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

De AcademieSpiegel wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De AcademieSpiegel neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@academiespiegel.nl. De AcademieSpiegel heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
– TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
– DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
-DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.