Pim Verheijen
Pim Verheijen

Margreet Boeren

Margreet Boeren is oprichter van de Q8 Academy van Kuwait Petroleum North West Europe. Na haar pensionering richt zij zich nu als Learning Advisor op het helpen van organisaties en leren zo een stapje hoger te brengen.

Mieke Posthumus

Mieke Posthumus studeerde Onderwijskunde in Amsterdam. Zij heeft zich toegelegd op het leren in organisaties, opleiden van individuen en de vraag op welke wijze activiteiten bijdragen aan de ontwikkeling van de organisatie.

Pim Verheijen is partner en mede directeur van Tornak, een opleiding-, en adviesbureau in Utrecht. In zijn werkzaamheden richt hij zich op organisatieontwikkeling en transities die gericht zijn op het realiseren van een organisatie, project of ketenopgave.

Kenmerkend voor zijn handelen is zijn ‘niet te stoppen drift’ om projecten, processen en producten beter te maken. Dit alles vanuit zijn persoonlijke eigenschappen: verbindend, nooit te gek, mouwen opstropend en in samenwerking met de kwaliteiten van zijn ‘companen’.  Het effect hiervan is dat hij medeoprichter is geweest of is van bijvoorbeeld de NSCU, CapCloud en Cohezy.  Zijn opdrachten nu zijn gericht op Academies (bouw en ontwerp van leerprogramma’s), Projectmanagement (projectcoaching en leergangen) en Transities (nu veel op het gebied van duurzaamheid).

Zijn geloof in de werking van de  AcademieSpiegel is zeer groot. Hij bepleitte als NSCU bestuurslid en lid van de Raad van Advies van Develhub altijd al dat Academies elk jaar in de spiegel moeten kijken en zouden moeten reflecteren op wat zij ondernemen om hun eigen organisatie en liefst ook de maatschappij van waarde te kunnen voorzien.