In een notendop

Kernteam AcademieSpiegel

Wij – Pim Verheijen, Mieke Posthumus en Margreet Boeren – beheren op dit moment de AS. Wij zijn drie leerprofessionals met een ‘grote’ ambitie, namelijk organisaties helpen bij de start van het bouwen – en door ontwikkelen – van een corporate academie die van echte meerwaarde is voor de organisatie. Wij stellen ons graag hieronder voor.

start idee AcademieSpiegel

Pim Verheijen is partner en mede directeur van Tornak, een opleiding-, en adviesbureau in Utrecht. In zijn werkzaamheden richt hij zich op organisatieontwikkeling en transities die gericht zijn op het realiseren van een organisatie, project of ketenopgave. Kenmerkend voor zijn handelen is zijn ‘niet te stoppen drift’ om projecten, processen en produkten beter te maken. Dit alles vanuit zijn persoonlijke eigenschappen: verbindend, nooit te gek, mouwen opstroppend en in samenwerking met de kwaliteiten van zijn ‘companen’.  Het effect hiervan is dat hij medeoprichter is geweest of is van bijvoorbeeld de NSCU, CapCloud en Cohezy.  Zijn opdrachten nu zijn gericht op Academies (bouw en ontwerp van leerprogramma’s), Projectmanagement (projectcoaching en leergangen) en Transities (nu veel op het gebied van duurzaamheid).

Zijn geloof in de werking van de  AcademieSpiegel is zeer groot. Hij bepleitte als NSCU bestuurslid en lid van de Raad van Advies van Develhub altijd al dat Academies elk jaar in de spiegel moeten kijken en zouden moeten reflecteren op wat zij ondernemen om hun eigen organisatie en liefst ook de maatschappij van waarde te kunnen voorzien.

Drs. Mieke J.M. Posthumus studeerde Onderwijskunde in Amsterdam en heeft zich sindsdien toegelegd op het leren in organisaties. Niet alleen het opleiden van individuen heeft haar belangstelling, maar ook de vraag op welke wijze (leer)activiteiten bij kunnen dragen aan de ontwikkeling van de organisatie (bijvoorbeeld nieuwe kennis genereren, het verbeteren van werkprocessen, diensten en producten, het implementeren van beleid of nieuwe methoden en technieken). Haar onderwijskundige achtergrond en jarenlange ervaring zet zij in t.b.v. conceptontwikkeling en bouwen van corporate universities en het ontwerpen van concrete leer-werk-interventies. Leren, kennismanagement en innoveren worden verbonden, of- en on-the-job met elkaar verweven.

Sinds 2007 is Mieke als zelfstandig adviseur werkzaam op het terrein van leren en veranderen in organisaties. Sinds de oprichting van de NSCU tot en met de fusie met de NvO2 tot Develhup is zij in verschillende functies betrokken geweest bij de stichting.

Margreet Boeren is oprichter van de Q8 Academy van Kuwait Petroleum North West Europe. Na haar pensionering richt zij zich nu als Learning Advisor op het helpen van organisaties en leren zo een stapje hoger te brengen. Zij is tevens Learning Ambassador voor Stimulearning.be. In De Pottenkijker, een initiatief van Stimulearning gaan we op bezoek bij Corporate Academies. We gaan er met leden Stimulearners kijken hoe de interne L&D-afdeling werkt. Dit event biedt Academies de gelegenheid haar ‘keuken’ open te stellen voor anderen. Je licht de deksels van de pannen en geeft die anderen jouw recepten graag door. Je vertelt tijdens zo’n online bijeenkomst hoe jouw academie vorm geeft aan (grote) ontwikkeltrajecten die momenteel binnen de organisatie lopen.

Verder heeft ze voor Stimulearning.be, de Belgische zusterorganisatie van Develhub op het gebied van leren en ontwikkelen, meegeholpen aan ‘Tendensen in leren’ een jaarlijkse survey die gehouden wordt onder ‘Aanbieders van opleidingen’ en ‘Interne HR/L&D professionals’ in Belgie.

Vanaf het begin gelooft Margreet in de kracht van de AcademieSpiegel. Edoch, eenmaal een Academie opgezet, dan is het nog belangrijker regelmatig met een aantal collega’s deze tegen het licht te houden en te ‘spiegelen’ . Doen we wat we doen goed en zo nee, waar en hoe kunnen we verbeteren.

Onderstaande experts omarmen de AcademieSpiegel

AcademieSpiegel Achmea Academy

Martijn Rademakers

Martijn Rademakers is Adjunct Professor of Strategy & Organization bij de Amsterdam Business School, Universiteit van Amsterdam. Hij is ook managing director van het executive education bureau Sollcorp, en medeoprichter van de Nederlandse Stichting voor Corporate Universities (thans Develhub).

 

Zijn ervaring op het vlak van leren in organisaties, strategie en leiderschap strekt zich uit over meer dan 20 jaar. Het ontwerpen en realiseren van maatwerkprogramma’s voor strategievorming en implementatie is zijn specialiteit. Hij staat bekend om zijn vermogen een brug te slaan tussen theorie en praktijk en helpt vragen te stellen die organisaties verder brengen.

 

Martijn is associate editor van het Journal of Creating Value en doet onderzoek op het snijvlak tussen strategie, organisatie en leiderschap, waarin leren een belangrijke rol speelt. Zijn bekendste werk op het gebied van organisatieleren is het boek ‘Corporate Universities’ waarvan een Nederlandse en volledig herziene Engelse editie is verschenen, met wereldwijde impact.

Roger Schoone

Roger Schoone

Roger Schoone is Manager van de Achmea Academy. De Achmea Academy is de trotse winnaar van de Academy Award 2019. Naar Roger’s mening is het continu spiegelen en reflecteren van de Academy een belangrijke succesfactor om van toegevoegde waarde te blijven als Corporate Academy.

 

Als opgeleid Register Controller is Roger er tevens van overtuigd dat het op orde hebben en houden van de interne organisatie, in de meest brede zin van het woord, een tweede belangrijke succesfactor voor Academies is. Beide succesfactoren worden uitgebreid gemeten in de AcademieSpiegel.

 

Roger: “Het mooie van de AcademieSpiegel is dat het de learning professionals in staat stelt ook zelf continu te blijven leren en te verbeteren in de leerprofessie. Door de spiegel met enige regelmaat samen, als team, in te vullen en de resultaten te bespreken blijf je als Academy scherp en de toekomst rondom leren en ontwikkelen een stap voor!”.