In een notendop

Kernteam AcademieSpiegel

Wij – Pim Verheijen, Mieke Posthumus en Margreet Boeren – beheren op dit moment de AS. Wij zijn drie leerprofessionals met een ‘grote’ ambitie, namelijk organisaties helpen bij de start van het bouwen – en door ontwikkelen – van een corporate academie die van echte meerwaarde is voor de organisatie. Wij stellen ons graag hieronder voor.

start idee AcademieSpiegel
Margreet Boeren

Margreet Boeren

Margreet Boeren is oprichter van de Q8 Academy van Kuwait Petroleum North West Europe. Na haar pensionering richt zij zich nu als Learning Advisor op het helpen van organisaties en leren zo een stapje hoger te brengen.

Lees meer
Pim Verheijen

Pim Verheijen

Pim Verheijen is partner en mede directeur van Tornak, een opleiding-, en adviesbureau in Utrecht. Hij richt zich op organisatieontwikkeling en transities gericht op het realiseren van een organisatie, project of ketenopgave.

Lees meer
Mieke Posthumus

Mieke Posthumus

Mieke Posthumus studeerde Onderwijskunde in Amsterdam. Zij heeft zich toegelegd op het leren in organisaties, opleiden van individuen en de vraag op welke wijze activiteiten bijdragen aan de ontwikkeling van de organisatie.

Lees meer

Experts omarmen de AcademieSpiegel

Roger Schoone

Roger Schoone

Roger Schoone is Manager van de Achmea Academy, trotse winnaar van de Academy Award 2019.

Lees meer
Martijn Rademakers

Martijn Rademakers

Martijn Rademakers is Adjunct Professor of Strategy & Organization bij de Amsterdam Business School, UvA.

Lees meer

Feedback van onze klanten

Boba kenniscentrum

Waarom staan organisaties niet vaker stil bij wat ze doen?

Annelies Noordegraaf en Jessica Léonard,
Boba Academie

“Dat was een opmerking van de Boba Academie na het invullen en onze begeleiding. Stimuleer meer academies tot zelfreflectie. De focus ligt vaak op de medewerkers, die zitten al in de run van de dag, maar hoe staat het als organisatie met jouw zelfreflectie? Het College-School-Academy model sloeg aan. Het boek van Martijn Rademakers is zelfs gekocht en daarna ging er een wereld open. Aan de hand van de beschreven voorbeelden heeft Boba ‘praktisch’ kunnen zien wat er bedoeld werd met ‘organisatieleren’, veel dingen vielen toen op hun plek.”

AcademieSpiegel Achmea Academy

Nu doelgerichter acties ondernemen!

Dianca Brandsma,
UWV Handhaving

“We kregen niet alleen een rapport, maar deze werd ook nog eens persoonlijk toegelicht! Dat konden wij bijzonder waarderen! Door de AcademieSpiegel hebben we nog meer handvatten om onze nieuwe academie te positioneren en te professionaliseren.

Zo kunnen we nu doelgerichter acties ondernemen en de verwachtingen van onze afnemers en stakeholders managen.”

AcademieSpiegel Achmea Academy

Het brengt de dialoog op gang

Feedback,
een grote internationale bank

“Wij hebben het invullen van de AcademieSpiegel, met het academy team, als een waardevol proces ervaren. Het brengt de dialoog op gang. We krijgen meer inzicht in onze eigen rol en waar we die kunnen verbeteren, m.n. onze rol als consultant voor de business. Waar kunnen we hen challengen en bijdragen aan het realiseren van de organisatiedoelstellingen? Daarnaast hebben we gesproken over onze huidige plaats in de HR organisatie en welke consequenties dit heeft voor onze invloed en de beeldvorming. Dit maakt nog meer duidelijk welke rol wij als academy kunnen én willen vervullen”.

AcademieSpiegel Achmea Academy

Leuk om uitkomsten te spiegelen

Alex Vermeulen,
Directeur Neerlands Diep Academie

“Leuk om uitkomsten te spiegelen aan de “normaalverdeling” van andere organisaties. Suggestie: koppel aan de AS een spiegelgesprek met de gespiegelde. Heb je meteen weer een contactmoment over de ontwikkelingen en nóg een moment als ‘gespiegelde’ goed na te denken over de strategie van de eigen organisatie.”

 

 

AcademieSpiegel Achmea Academy

Toekomst een stap voor zijn

Roger Schoone, Manager,
Achmea Academy

“Super ervaring om dit, met input van 20 collega’s, als ‘team’ ingevuld te hebben. Ontzettend leuk eventueel, samen met andere interne academies, de vragen in detail met elkaar te bespreken. Het geeft zoveel mogelijkheden hier ‘gestructureerd’ het gesprek over aan te gaan.”