Mieke-Posthumus
Mieke Posthumus

Margreet Boeren

Margreet Boeren is oprichter van de Q8 Academy van Kuwait Petroleum North West Europe. Na haar pensionering richt zij zich nu als Learning Advisor op het helpen van organisaties en leren zo een stapje hoger te brengen.

Pim Verheijen

Pim Verheijen is partner en mede directeur van Tornak, een opleiding-, en adviesbureau in Utrecht. Hij richt zich op organisatieontwikkeling en transities gericht op het realiseren van een organisatie, project of ketenopgave.

Drs. Mieke J.M. Posthumus studeerde Onderwijskunde in Amsterdam en heeft zich sindsdien toegelegd op het leren in organisaties. Niet alleen het opleiden van individuen heeft haar belangstelling, maar ook de vraag op welke wijze (leer)activiteiten bij kunnen dragen aan de ontwikkeling van de organisatie, bijvoorbeeld nieuwe kennis genereren, het verbeteren van werkprocessen, diensten en producten, het implementeren van beleid of nieuwe methoden en technieken.

Haar onderwijskundige achtergrond en jarenlange ervaring zet zij in t.b.v. conceptontwikkeling en bouwen van corporate universities en het ontwerpen van concrete leer-werk-interventies. Leren, kennismanagement en innoveren worden verbonden, of- en on-the-job met elkaar verweven.

Sinds 2007 is Mieke als zelfstandig adviseur werkzaam op het terrein van leren en veranderen in organisaties. Sinds de oprichting van de NSCU tot en met de fusie met de NvO2 tot Develhub is zij in verschillende functies betrokken geweest bij de stichting.