Margreet Boeren
Margreet Boeren

Pim Verheijen

Pim Verheijen is partner en mede directeur van Tornak, een opleiding-, en adviesbureau in Utrecht. Hij richt zich op organisatieontwikkeling en transities gericht op het realiseren van een organisatie, project of ketenopgave.

Mieke Posthumus

Mieke Posthumus studeerde Onderwijskunde in Amsterdam. Zij heeft zich toegelegd op het leren in organisaties, opleiden van individuen en de vraag op welke wijze activiteiten bijdragen aan de ontwikkeling van de organisatie.

Margreet Boeren is oprichter van de Q8 Academy van Kuwait Petroleum North West Europe. Na haar pensionering richt zij zich nu als Learning Advisor op het helpen van organisaties en leren zo een stapje hoger te brengen. Zij is tevens Learning Ambassador voor Stimulearning.be. In De Pottenkijker, een initiatief van Stimulearning gaan we op bezoek bij Corporate Academies.

We gaan er met leden Stimulearners kijken hoe de interne L&D-afdeling werkt. Dit event biedt Academies de gelegenheid haar ‘keuken’ open te stellen voor anderen. Je licht de deksels van de pannen en geeft die anderen jouw recepten graag door. Je vertelt tijdens zo’n online bijeenkomst hoe jouw academie vorm geeft aan (grote) ontwikkeltrajecten die momenteel binnen de organisatie lopen.

Verder heeft ze voor Stimulearning.be, de Belgische zusterorganisatie van Develhub op het gebied van leren en ontwikkelen, meegeholpen aan ‘Tendensen in leren’ een jaarlijkse survey die gehouden wordt onder ‘Aanbieders van opleidingen’ en ‘Interne HR/L&D professionals’ in Belgie.

Vanaf het begin gelooft Margreet in de kracht van de AcademieSpiegel. Edoch, eenmaal een Academie opgezet, dan is het nog belangrijker regelmatig met een aantal collega’s deze tegen het licht te houden en te ‘spiegelen’ . Doen we wat we doen goed en zo nee, waar en hoe kunnen we verbeteren.