Trendsnack: Hoe kom je aan de juiste leervragen?
hybride leren (g)een blijvertje
Dit bericht is geplaatst door Margreet Boeren

De juiste leervragen achterhalen is niet zo eenvoudig. Vaak is het zoeken naar ‘de vraag achter de vraag’. Zeker waar, maar hoe doe je dat? De ervaring leert dat als je als leerprofessional de organisatie instapt je onmiddellijk wordt gezien als ‘het gezicht van opleidingen’. De managers die je spreekt denken al bij voorbaat aan de cursussen en trainingen (zie de opmerking over leren als archetype in de Trendsnack ‘We willen geen cursusfabriek zijn) die ze voor hun medewerkers willen inzetten en die jij mag gaan organiseren. De kunst voor leeradviseurs is om dat ‘juk’ af te gooien en de juiste vragen te gaan stellen, maar wáár stel je die?

De oplossing ligt in het benoemen van ‘leervelden’ en aan deze leervelden zogenaamde ‘regiegroepen’ te koppelen. Een regiegroep bestaat uit leden werkzaam in het desbetreffende proces. Managers, beleidsmedewerkers, uitvoerenden. Mensen dus met kennis van zaken op verschillende niveaus én met betrokkenheid leren in te zetten om tot verbeteringen te komen. De regiegroep fungeert als “denktank” en bespreekt de belangrijkste uitdagingen, knelpunten en tekorten in het leerveld.

Aan de regiegroepen is uiteraard ook een leeradviseur verbonden. Deze ‘vertaalt’ de opgebrachte vraagstukken in leervragen en doet voorstellen voor leeroplossingen. Na akkoord worden de leeroplossingen ontwikkeld en uitgevoerd. De regiegroep blijft dit monitoren en resultaten van uitgevoerde activiteiten worden besproken.

Kortom, de regiegroep voerde letterlijk de regie op het (collectieve) leren.

En zo werd de verantwoordelijkheid voor het collectieve leren gelegd waar deze hoort: in de organisatie!

Meer Trendsnacks

Trendsnack: ROI voor leren, zin of onzin?

Trendsnack: ROI voor leren, zin of onzin?

De term return on investment geeft het rendement op een investering aan. Is ROI in deze zin toe te passen op leren? Zonder veel moeite valt te berekenen wat een bepaalde training kost: te denken valt aan de bezoldiging van de trainer, de...

Trendsnack: Nooit meer opleiden?

Trendsnack: Nooit meer opleiden?

Een boude uitspraak van Sebastian Tindall van Vitality, tijdens de Summerclasses 2021 georganiseerd door Stimulearning.be. ‘De snelheid van veranderingen binnen organisaties neemt steeds meer toe. Traditionele leermethoden houden het niet meer bij. L&D moet (snel)...

Trendsnack: We willen geen cursusfabriek zijn

Trendsnack: We willen geen cursusfabriek zijn

Een veel gemaakte opmerking in de ingevulde AcademieSpiegels. Herkenbaar? ‘Je hebt grote ambities voor de academie. Het zou dé spil moeten zijn van de ‘lerende organisatie’, maar je komt niet verder dan het organiseren van cursussen en trainingen…’ Tien tegen één dat...

Trendsnack: Hybride leren (g)een blijvertje

Trendsnack: Hybride leren (g)een blijvertje

Laat je in de nabije toekomst alle medewerkers nog naar een training locatie komen? Of kan een deel van hen thuis de leersessie bijwonen? Hierover is de discussie nog in volle gang. Een van jullie schreef: ‘Er kan heel veel, alleen is het design en goed gebruik van...