Veelgestelde vragen

Vragen vooraf

Kun je de Academiespiegel het hele jaar door invullen?

Ja, geen enkel probleem. Ga naar de website www.academiespiegel.nl, lees de condities en vul daarna het contactformulier in. Je krijgt dan van ons de link naar de AS toegestuurd.

Is het de bedoeling dat meer corporate academies de AS in gaan vullen?

Jazeker. We hebben de intentie elk jaar de spiegel te updaten en dan de mogelijkheid aan te bieden aan Academies hem (weer) in te vullen. Voor organisatieleden van Develhub is dit gratis, niet-leden betalen volgens de condities op de website.

Vult één persoon de AcademieSpiegel in, of kun je dit ook met meerde personen doen?

Je kunt de AcademieSpiegel alleen invullen, maar de kracht zit hem juist in het samen invullen, door de vragen te gaan en met elkaar besluiten nemen over hoe je het gaat doen.

Waarom staat de link naar de AcademieSpiegel niet standaard op de website?

Leden van Develhub ontvangen de link naar de AS gratis. Niet-leden kunnen de link ook toegestuurd krijgen maar betalen daarvoor 450,- excl. BTW. Het is ook mogelijk een sessie te laten faciliteren, of begeleiding te krijgen, dit op factuurbasis. Je kunt hiervoor het contactformulier op de website invullen, wij zullen dan contact opnemen.

Is de AcademieSpiegel wettelijk onderbouwd?

Nee, de AS is ontstaan door het bundelen van het beste van o.a. eerder ontwikkelde NSCU-benchmark-onderzoeksinstrumenten, onderwijskundige ervaring en kennis van de bestuursleden van de NSCU, het 10E-model, de CU-Profiler en de CU-typologie ‘school’, ‘college’ en ‘academy’ van dr. Martijn Rademakers.

Is het werk van Martijn Rademakers nog actueel gezien de gewijzigde rollen in corporate L&D?

Het School-College-Academy model is niet tijdsgebonden (net zoals het 7-S model in strategie bijvoorbeeld, of de value disciplines van Tracy en Wiersema, of het Blue Ocean concept, of de 7 Habits of Great Leaders etc.).

Is het boek van Martijn Rademakers nog verkrijgbaar?

De Engelse versie in elk geval via Amazon en de Nederlandse versie via managementboek.nl

Tijdens het invullen

Hoe kijken jullie naar Academies die zowel de interne medewerkers als de klanten bedient?

Je ziet steeds vaker dat Academies ook voor externen werken (dus de hele keten bedienen). Het leren tussen organisaties wordt alleen maar belangrijker omdat de interafhankelijkheid alleen maar groter wordt/is geworden. De Academie speelt dus een belangrijke rol in het productief krijgen van relaties en deze te onderhouden.

Wat zien jullie aan trends dat kleine organisaties (minder dan 100 medewerkers) ook behoefte hebben aan een intern leerhuis? Past School-College-Academie dan ook?

Jazeker, elke organisatie heeft een strategie en werkt richting doelstellingen. Afhankelijk van de strategie pas je het bijbehorende model toe en kies je de leerstrategie die passend is. Bij het schoolmodel bijvoorbeeld hoort ook het informele leren (al lijkt de naam wellicht formeel leren te impliceren). Het model is toe te passen, ongeacht de sector (profit/non-profit) waar je in werkzaam bent.

Heb je in de AcademieSpiegel de mogelijkheid om op sommige gebieden de nog verdergaande next steps en ambities te laten zien in de percentage verdeel vragen. Dat kon je in de vorige versie niet aangeven.

Deze ambities kun je in de 2.0 versie wel kwijt, er is na iedere 4 vragen een extra tapje toegevoegd waar in een tekstblokje de groei aangegeven kan worden.

Er lijkt een soort causaal verband in de AcademieSpiegel ingebouwd te zijn dat de antwoorden in tijd logisch zouden vervolgen naar de 'onderste' categorie. Bijvoorbeeld bij de vraag over waar de verantwoordelijkheid ligt voor leren.

Wij hebben de sub vragen daarom gehusseld zodat niet automatisch op s-c-a wordt ingevuld. Men is vaak geneigd op academy niveau in te vullen, dat hoeft niet altijd de strategie van de organisatie te zijn.

Over het statusrapport

Kan ik ook ondersteuning krijgen als wij de ist en soll niet goed kunnen vertalen naar de acties die wij moeten gaan inzetten?

Jazeker, het is altijd mogelijk een afspraak te maken met één van ons.

Wat gebeurt er met mijn data?

Jouw data gebruiken wij om aan het einde van het jaar anoniem en geaggregeerd een rapport met tendensen op te stellen, die delen en bespreken wij weer met corporate academies.

Is een University beter dan een 'School'?

Het één is niet beter dan een ander. De meeste academies zijn college of university; de positionering is een strategische keuze. Bij het realiseren van de organisatiestrategie heeft de academie toegevoegde waarde.

De AcademieSpiegel gaat vooral over de eigen organisatie, komt er nog een meeting waarin we met elkaar kunnen vergelijken?

Wij zijn graag bereid zulke bijeenkomsten te organiseren. Eind van 2021 zullen we ook de resultaten geanonimiseerd verwerken en in een trendrapport presenteren.

Is er een benchmark beschikbaar in relatie tot het aantal fte's binnen L&D?

Uit het Tendensen in Leren onderzoek dat in de zomer van 2019 is uitgevoerd onder Belgische en Nederlandse organisaties, en je de cijfers van het aantal L&D professionals uit een organisatie vergelijkt met het aantal medewerkers dat de L&D afdeling in deze organisatie bedient, dan lijkt het er op dat voor grotere organisaties een verhouding van 1 L&D professional voor elke 1000 medewerkers uit de doelgroep een reële inschatting is. Deze verhouding gaat niet op voor kleinere organisaties (<500 medewerkers): hier werken over het algemeen tussen de 1 en 5 L&D professionals. Ook houdt deze verhouding geen rekening met de mate van outsourcing van de L&D functie. Dit laatste is relatief omdat uit dit onderzoek ook blijkt dat het aantal organisaties dat de L&D functie (of delen hiervan) geoutsourcet heeft, heel erg beperkt is. Als je dit internationaal vergelijkt dan komen zij op een gemiddeld aantal van 308 medewerkers per L&D functionaris. Dit aantal is wel gecorrigeerd met geoutsourcete L&D diensten en neemt over de verschillende jaren heen gestaag toe. Ondanks dat we in dit onderzoek dit getal niet zo expliciet hebben uitgevraagd blijft er hier toch een aanzienlijk verschil tussen de situatie in de lage landen en internationaal.

'Evaluaties' leidt tot (een gesprek over) de wens van het management cijfers te krijgen terwijl (informeel)leren niet altijd in dashboard te vangen is?

Uitdaging is wel met een dashboard te komen zonder dat het tot verkeerde gesprekken of keuzes leidt. Er komen steeds meer data beschikbaar die dat mogelijk maken. Evaluaties kun je ook gebruiken voor de inkoop, ze zeggen iets over prijs/kwaliteit. Je kunt veen besparen mét toevoeging van kwaliteit door anders te kijken naar leveranciers. Waak ervoor dat je geen ‘bezuinigingsdiscussie’ krijgt. Je wilt dat mensen zich ontwikkelen, daar moet je niet op bezuinigen. Om deze reden pleiten wij ervoor dat individuele deelnemers, of een groep deelnemers, aantoonbaar maken van de resultaten. Dit is in persoonlijke leerroutes of een systeem van permanente educatie prima vorm te geven.

Plus dan nog eens aantoonbare leerresultaten, portfolio opbouw, competentiemetingen, etc. Evaluaties moet je breed interpreteren en niet alleen maar als cijfer voor hoe de trainer/ docent het gedaan heeft.