AcademieSpiegel Achmea Academy

Toekomst een stap voor zijn

Roger Schoone, Manager, Achmea Academy

“Super ervaring om dit, met input van 20 collega’s, als ‘team’ ingevuld te hebben. Ontzettend leuk eventueel, samen met andere interne academies, de vragen in detail met elkaar te bespreken. Het geeft zoveel mogelijkheden hier ‘gestructureerd’ het gesprek over aan te gaan.”

AcademieSpiegel Achmea Academy

Leuk om uitkomsten te spiegelen

Alex Vermeulen, Directeur Neerlands Diep Academie

“Leuk om uitkomsten te spiegelen aan de “normaalverdeling” van andere organisaties. Suggestie: koppel aan de AS een spiegelgesprek met de gespiegelde. Heb je meteen weer een contactmoment over de ontwikkelingen en nóg een moment als ‘gespiegelde’ goed na te denken over de strategie van de eigen organisatie.”

AcademieSpiegel Achmea Academy

Nu doelgerichter acties ondernemen!

Dianca Brandsma, UWV Handhaving

“We kregen niet alleen een rapport, maar deze werd ook nog eens persoonlijk toegelicht!

Dat konden wij bijzonder waarderen! Door de AcademieSpiegel hebben we nog meer handvaten om onze nieuwe academie te positioneren en te professionaliseren

Zo kunnen we nu doelgerichter acties ondernemen en de verwachtingen van onze afnemers en stakeholders managen.”