Deelname

Hoe gebruik je de AcademieSpiegel?

Als je besloten hebt de AS te gaan gebruiken om te reflecteren op je Academie vraag je toegang tot de spiegel. Dit doe je door je gegevens in het contactformulier in te vullen, per mail ontvang je een link naar de vragenlijst.

Je kunt hem zelf invullen maar om draagvlak te creëren (of te behouden) is het raadzaam de AcademieSpiegel te doorlopen met het team van de Academie.

Nóg betere overeenstemming krijg je als daarbij ook andere stakeholders worden uitgenodigd, managers en medewerkers uit de organisatie, een vertegenwoordiging van de directie of collega’s op het gebied van leren en ontwikkelen van ketenpartners en zo mogelijk ‘klanten’ van de organisatie.

‘Het goede gesprek’ over het functioneren van de Academie, nu en in de toekomst, is een waardevolle exercitie. De AcademieSpiegel helpt je daarbij.

En dan… aan de slag!

k

Na opening van de link vul je allereerst enkele algemene gegevens van de organisatie in. Vanaf vraag 1 ga je het gesprek aan om tot beantwoording van de vragen te komen. Na het beantwoorden van iedere vraag niet vergeten op te slaan, daarna kun je door naar de volgende vraag.

N

Verder wordt na 4 vragen gevraagd een korte beschrijving te geven van een ‘practice’ waarvan jij denkt dat dit een goed beeld geeft van de huidige situatie in de Academie en wat andere Academies hiervan zouden kunnen leren. Ook wordt naar de groei gevraagd.

 

Een voorbeeld van ‘hoe’ je een vraag kunt bespreken

Vraag 10. Een Academie heeft een fundamentele reden van bestaan, vastgelegd in een missie. Hoe typeer je de missie van jouw Academie op basis van de onderstaande drie kerngebieden?
a. de Academie zorgt voor opleidingen en cursussen;
b. de Academie ondersteunt de permanente organisatieontwikkeling;
c. de Academie is betrokken bij strategische vernieuwing. 

Het gesprek hierover zou als volgt kunnen gaan: op dit moment organiseren wij vanuit de Academie voornamelijk cursussen en trainingen die ervoor zorgen dat onze medewerkers de juiste kennis en competenties bezitten (80%). Dit past geheel bij de fase waar wij als organisatie inzitten. Organisatieontwikkeling ligt vooral bij de organisatieadviseurs, zij behoren niet tot de Academie. Wij organiseren af en toe, op hun verzoek, workshops. Strategische vernieuwing vindt plaats aan de top, de afdeling Communicatie zorgt ervoor dat de boodschap overkomt. In ons Introductieprogramma voor nieuwe medewerkers gaat de CEO een half uurtje in gesprek over de strategie en toekomst van de organisatie. De percentages schatten we daarom nu – als antwoord op deze vraag – als volgt in:

a. de Academie zorgt voor opleidingen en cursussen – 80%
b. de Academie ondersteunt de permanente organisatieontwikkeling – 15%
c. de Academie is betrokken bij strategische vernieuwing – 5%

Echter onze organisatie moet een omslag maken naar meer duurzaamheid. Het managementteam heeft een mooi ‘wenkend perspectief’ opgesteld, maar de vraag is hoe vertalen wij dit naar concrete acties. Men wil graag dat de Academie cursussen en trainingen gaat organiseren, dat doen we tot nu toe al goed, dus…..? We hebben – door het werken met de AcademieSpiegel – kennis genomen van het gedachtegoed ’school, college, academy’ van Martijn Rademakers. We zijn nu in discussie: is het bieden van cursussen en trainingen wel het juiste om tot die gewenste omslag voor het bedrijf te komen? We zien dat we méér moeten gaan bijdragen aan organisatieontwikkeling en aan vernieuwing. #Hoedan, weten we nog niet, maar wel dat we – in grote lijnen – toe moeten groeien naar de volgende verdeling:

a. de Academie zorgt voor opleidingen en cursussen – 50%
b. de Academie ondersteunt de permanente organisatieontwikkeling – 30%
c. de Academie is betrokken bij strategische vernieuwing – 20%