Corporate Academy:

de juiste strategie bepaalt het succes

Deelname

Wat is de AcademieSpiegel?

De AcademieSpiegel® (AS) ondersteunt Corporate Academy (CA) executives in hun rol als business partner. Met de AS heb je een complete en praktische leidraad in handen om je CA strategie te vormen, aan te scherpen of te herijken.

De AS is gemaakt voor en door CA professionals en helpt je bij het stellen van de juiste vragen. Samen met je team en stakeholders uit de business geef je daar dan weer invulling aan.

AcademieSpiegel model

Waarde

Wanneer voegt een corporate academie waarde toe aan een organisatie en haar medewerkers?

Dat is als de academie afgestemd is op de behoefte van de organisatie nu en in de toekomst.

‘Zomaar’ een verzameling opleidingen trainingen bij elkaar brengen en er een etiket ‘Academie’ op plakken volstaat niet.

Een doordachte strategie is nodig.

Ambitie

Met behulp van de AcademieSpiegel® ga je zelf aan de slag. Nog beter is het door met belanghebbenden op gestructureerde wijze het gesprek aan te gaan en zo in kaart te brengen wat de huidige status van de Academie is en welke ambities worden nagestreefd.

De relatie naar de organisatiedoel-stellingen wordt blootgelegd. Is deze relatie er, dan wordt dit voor iedereen zichtbaar. De Academie doet wat ze moet doen. Is de relatie er niet of onvoldoende, dan is er werk aan de winkel.

Ervaring

Willeke van Meeteren (Waterschap Rivierenland)  

“Het was lastig om te verwoorden wat onze meerwaarde als academie is. Het met elkaar bespreken van de vragen uit de AS heeft eenheid in ons denken gebracht over ‘hoe’ het leren in te zetten: gestructureerder aanhaken op de bedrijfsdoelstellingen en de daarbij gewenste ontwikkelslagen.

Dit hebben we verwoord in een voorstel en ter goedkeuring aan de directie voorgelegd.”

Waarde

Wanneer voegt een corporate academie waarde toe aan een organisatie en haar medewerkers?

Dat is als de academie afgestemd is op de behoefte van de organisatie nu en in de toekomst.

‘Zomaar’ een verzameling opleidingen trainingen bij elkaar brengen en er een etiket ‘Academie’ op plakken volstaat niet.

Een doordachte strategie is nodig.

Ambitie

Met behulp van de AcademieSpiegel® ga je met belanghebbenden op gestructureerde wijze het gesprek aan en breng je zo in kaart wat de huidige status van de Academie is en welke ambities worden nagestreefd.

De relatie naar de organisatiedoelstellingen wordt blootgelegd. Is deze relatie er? Dan wordt dit voor iedereen zichtbaar. De Academie doet wat ze moet doen. Is de relatie er niet of onvoldoende? Dan is er werk aan de winkel.

Ervaring

Willeke van Meeteren (Waterschap Rivierenland)  

“Het was lastig om te verwoorden wat onze meerwaarde als academie is. Het met elkaar bespreken van de vragen uit de AS heeft eenheid in ons denken gebracht over ‘hoe’ het leren in te zetten: gestructureerder aanhaken op de bedrijfsdoelstellingen en de daarbij gewenste ontwikkelslagen.

Dit hebben we verwoord in een voorstel en ter goedkeuring aan de directie voorgelegd.”

De voordelen spiegelen met behulp van de AcademieSpiegel

  • De AcademieSpiegel biedt L&D’ers ondersteuning die bezig zijn met het ontwerpen, bouwen en/of doorontwikkelen van hun academie;
  • Jaarlijks reflecteren op je Academie met behulp van de AS levert inzicht in de status (ist) en de gewenste ontwikkeling (soll);
  • Ga met behulp van de AS het gesprek aan over je Academie met zoveel mogelijk stakeholders, zo creëer je draagvlak en betrokkenheid;
  • Met ‘trots’ en ‘branding’ als neveneffecten;
  • De rapportage geeft adviezen om de ambities te realiseren;
  • De AS is een reflectie-instrument, dus géén benchmark;
  • Van de verschillende ervaringen en best practices kun je wel leren en inspiratie opdoen!
AcademieSpiegel Company Strategy s-c-a

De  vragen in de AS zijn  verdeeld in strategisch, tactisch en operationele vragen en bestaat uit 16 open algemene en 32 gesloten vragen.
Aan de hand van percentages (%) wordt gevraagd aan te geven hoe de Academie er nu uitziet (ist) en over twee jaar (soll). De som van iedere kolom moet altijd op 100% uitkomen! Er bestaan geen goed of fout antwoorden. Immers elke interne Academie kent zijn eigen historie, vakontwikkeling, markt en context waarin zij opereert.

De indeling school, college en academy is afkomstig van Martijn Rademakers. In zijn boek ‘Corporate universities; aanjagers van de lerende organisatie’ (2015) beschrijft hij deze drie typen.

Het School type is gericht op het optimaliseren van de strategie. Leren wordt ingezet om het vakmanschap en de juiste grondhouding van de mensen naar een volgend niveau te tillen.

Bij een College type draait het om het implementeren van strategische vernieuwingen in de organisatie. De Academie is een belangrijke aanjager van de gewenste transformatie.

Bij een Academy is het voornaamste doel het vernieuwen van de strategie: het vinden van nieuwe manieren om waarde te creëren, zoals nieuwe business modellen en synergiën. Verbinden, kennis delen en innoveren zijn hierbij de sleutelbegrippen.