Wil jij de kracht van je academy versterken? Of zoek je een sparringpartner om thema’s van de toekomst vanuit het perspectief van leren aan te kunnen vliegen? Wij kunnen helpen bij een aanpak om jouw academie verder te helpen.

Geen academisch ’13 in een dozijn-verhaal’, maar een vernieuwende, concrete aanpak!

Missie:

Onze samenleving en de ontwikkeling van onze business vergen meer en meer aandacht van de Academies van organisaties. Het team AcademieSpiegel heeft de overtuiging dat in het Leren & Ontwikkeling de sleutel ligt voor permanente versnelling, adaptatie en vernieuwing van de processen, werkwijzen en aanpak -zowel intern als naar klanten/ burgers toe. Ons inziens is een interne Academie het coördinatie- mechanisme om dit te realiseren. Dit vergt wel een andere manier van het leren organiseren (organisatieleren in combinatie met gepersonaliseerd leren). 

Visie:

Wij willen af van het imago dat academies zorgen voor opleidingen en cursussen. Het is onze visie kennis over te dragen, te delen en te creëren en academies te helpen nog beter afgestemd te zijn op de behoefte van de organisatie en het daarbij betrekken van alle interne en externe stakeholders. Dit doen wij door middel van:

  • het opzetten van een community van academie bouwers die elkaar helpen en online kunnen ontmoeten tijdens webinars
  • produkten als de AcademieSpiegel aan te bieden
  • jaarlijks een trendrapport Academies in NL uit te brengen.

Onze ambities:

  1. Verbeteren van het imago en de werkwijze van corporate academies
  2. Helpen bij het creëren van een betere dialoog en samenwerking met de lijn
  3. Meer betrokkenheid creëren tussen stakeholders, medewerkers én academie
  4. Meer casuïstiek beschikbaar hebben
  5. Bruikbare evaluaties en rapportering van data naar academies
  6. Academies in staat te stellen te reflecteren op hun waarde, bestaan en werkwijze

Methodes en werkvormen

De AcademieSpiegel kan met hulp van twee kernteamleden worden ingevuld, of voor gesprekken met stakeholders worden gebruikt. Wij kunnen ook enkele sessies begeleiden waarin twee of drie vragen besproken worden en daarna ingevuld. Daarna vult de academie de hele AS zelf in en sluiten wij af met een sessie over de resultaten en doen wij enkele richtinggevende uitspraken. Onze kernteamleden beschikken over een ruim pakket aan werkvormen en werkmethodieken.

 

Aanbod

Ook eens sparren over hoe je een academie naar de volgende fase kunt brengen?